Vad är ”Vårdnad” av ett barn?

På hemsidan för Göteborgs Tingsrätt går det att läsa en text om vad vårdnad är och hur man gör om föräldrarna är oense kring vem som ska ha vårdnaden. Denna text är ett sammandrag över den texten. Då lagarna kring vårdnad är nationella är de lika aktuella i andra städer än enbart Göteborg.

Att ha vårdnad

Att ha vårdnad för ett eller flera barn innebär att man har helt ansvar för barnets förhållanden. Man har inte bara skyldigheter att ta hand om barnet utan även vissa rättigheter så som att ta vissa beslut över individen. Detta upp till barnet blir 18 år. Däremot kan man inte bestämma ”vad som helst” utan man förväntas ta hänsyn till barnets åsikter och även den andra vårdnadshavaren.

Gifta när barnet föds

Om två vuxna är gifta när barnet föds får bägge dessa automatiskt vårdnaden över barnet. Detta kvarstår även om föräldrarna skiljer sig. De kan däremot vara ense om att enskild vårdnad ska ske av ena parten. Om man är oense vid skilsmässa kan det tas upp i tingsrätten där man i så fall avgör vem som bör ha vårdnaden.

Inte gifta när barnet föds

Är man inte gift när barnet föds kommer mamman få vårdnaden automatiskt. Många vill däremot ha delad vårdnad vilket man i så fall bestämmer tillsammans. Det är då socialnämnden i den kommun man bor i som tar detta beslut. Det krävs då att faderskapet fastställs – vilket alltså inte behövs om paret är gifta.

Även här kan det alltså förekomma tvister. Även om paret bor tillsammans (sambo) så innebär det inte per automatik att pappan får del av vårdnaden. Bestämmer sig mamman för att försöka behålla enskild vårdnad kan pappan gå till tingsrätten för att försöka få rätt. Överlag försöker man se till barnets bästa vilket därmed innebär delad vårdnad.

Domstolen kan då bestämma att mamman eller pappan ska få enskild vårdnad. Den kan även döma till gemensam vårdnad. Men om en av parterna motsäger sig detta kan inte detta utslag ges. I dessa fall måste alltså enskild vårdnad bli resultatet. Däremot kan den andra parten få möjlighet att träffa sitt barn regelbundet för att ha kontakt.

Reservation för felaktigheter

Informationen är tagen från Göteborgs Tingsrätten. Med reservation för tolkningsfel samt att allt information inte finns med från grundkällan. För mer information kring vårdnad kan hemsidan besökas. Vid frågor – Vänd dig till kommunens socialkontor. Om du vill veta mer om familjerätt så rekommenderar vi denna sida: https://familjerättgöteborg.se

17 Sep 2019