Vikten av att få barn att sova

Att sömnen för ett barn är viktigt och att man som förälder bör ta denna fråga på allvar tycker vi att följande punkter visar. Små barn som sover för lite kan nämligen:

  • Ofta blir irriterade, ledsna och rastlösa
  • Få svårt att reglera sina känslor
  • Svårt att koncentrera sig
  • Få ett sämre minne
  • Få svårare att lära sig nya saker
  • Bli mer impulsiva och utagerande

Vidare så visar även forskning att god sömn sänker barnets kroppstemperatur och ämnesomsättning samt att det minskar stresshormon i kroppen. Utöver det så bidrar även sömnen till att tillväxthormon och det sömngivande ämnet Melatonin bildas. Aptiten påverkas även den av bättre sömn och här löper ett barn mindre risk att bli överviktigt.

Om du upplever att ditt barn sover för lite så bör du först och främst se till vilken ålder barnet i fråga befinner sig i. Spädbarn sover väldigt olika och där är det svårt att påverka något då det handlar om biologiska faktorer. Barn som är över två månader brukar komma till en mer naturlig dygnsrytm där man själv som förälder kan bidra genom att exempelvis hålla mörkt och svalt i sovrummet samt att se till att ljudvolymen är låg. Om barnet sover dåligt så bör man först och främst se till att den uteblivna sömnen inte beror på att barnet har ont eller lider av exempelvis allergi, klåda eller någon infektion.

Man bör aldrig vara rädd för att slå en signal till BVC och rådfråga en kunnig barnmorska kring sömn och om det kan finnas några medicinska skäl bakom. I många fall kan det vara något så simpelt som att mjölktänderna håller på att växa ut eller att barnet precis varit med om något omvälvande – exempelvis varit på en tillställning där många människor befunnit sig. 

Tips då, finns det några konkreta sådana som kan hjälpa ditt barn till en bättre sömn? Ja, och vi tänkte rada upp några generella sådana; utan att ta hänsyn till vilken ålder som barnet befinner sig i.

  • Skapa bra vanor för ditt barn och där du exempelvis kring klockan sju börjar förbereda barnet för sängen. Läs en bok, ta på en torr blöja, sjung, ta ett bad... Hitta era rutiner och: håll fast vid dem.
  • Ta dig tid att verkligen leka med ditt barn under dagen och ge genom lek en stimulans som i sin tur skapar trötthet. Hitta utmanande leksaker anpassade för vilken ålder ditt barn befinner sig i. Memory, pussel och byggklossar är leksaker som ger hjärngympa!
  • Barn behöver röra på sig och här har du ett ansvar. Visst; det kan vara frestande att ge barnet mobilen eller läsplattan istället för att gå ut och leka – men i längden så är det en björntjänst (om det upprepas och blir en rutin). Barngymnastik är ett bra tips där barnet utöver rörelse även lär sig om det sociala spelet tillsammans med andra barn. Ett aktivt barn under dagen sover nästan uteslutande bättre än ett inaktivt sådant.