Utsmyckning av skolgårdar med linjemålning

När dagens vuxna var barn, var skolgårdarna ofta ganska trista platser. En stor yta där alla barn fick plats, verkar ha varit utgångspunkten. Man litade på att barnen skulle roa sig själva med varandra, och visst var barnen, som i alla tider, påhittiga och hittade på saker att göra, som att leka kull eller spela fotboll. Men skolgårdarna blev också ganska stökiga platser där många barn drog runt utan något att göra. Slagsmål och mobbning var inte ovanligt på skolgårdarna. Det var som att den trista platsen, ofta asfalterad eller bara belagd med grus, smittade av sig på barnens humör.

Festligare skolgårdar idag

Den som går förbi en skolgård idag, eller har barn som går i skolan, vet att det ser lite annorlunda ut nu för tiden. Till att börja med finns det ofta en klätterställning eller någon annan konstruktion som bjuder in till lek. Dessutom ser skolgårdarna roligare ut, man har tänkt på att bygga in höjdskillnader, blanda material och att smycka skolgårdarna för att ge ett livligare intryck som sätter sprätt på fantasin. Att smycka skolgården med hjälp av ett företag som erbjuder linjemålning och dekormålning är ett bra sätt att göra skolgården till en roligare plats.

Linjemålning och dekormålning

För att måla och dekorera en skolgård kan man inte använda sig av vilken färg som helst. Många färger försvinner med tiden av trampet av hundratals små fötter, hällregn och stekande sol. Andra håller bra, men är i gengäld miljöfarliga och inget man vill att barnen ska komma i närheten av. Vill man smycka skolgården med en hållbar färg som dessutom är miljövänlig bör man anlita ett företag som erbjuder linjemålning och dekormålning, eftersom dessa har både rätt typ av maskiner samt kunskap om vilka färger som fungerar.

Exempel på utsmyckning

Företag som erbjuder linjemålning kan ofta även erbjuda dekormålning av till exempel skolgårdar. Andra områden där de kan vara behjälpliga är till exempel orienteringsmålning i parkeringshus och gallerior, samt målning av sportplaner utomhus som basket, tennis, löpning och så vidare. Överallt där.

På en skolgård kan man måla linjer och banor för olika populära spel som king, hage, labyrinter och annat. Man kan också måla rent dekorativt, kanske utifrån barnens egna önskemål. En bra skolgårdsdekor måste ju inte nödvändigtvis ha ett handgripligt syfte, utan kan också vara till för att stimulera fantasin och helt enkelt erbjuda en färgklick i tillvaron.

Låt barnen vara med och bestämma

Genom att anlita ett företag som kan linjemålning och dekormålning kan man göra en skolgård till en roligare plats för barnen att vistas på. Hopphagar, världskarta, labyrint; det finns många skolgårdar i Sverige som har låtit utföra dekormålning och mycket inspiration att hämta. Att involvera barnen och höra vad de skulle vilja se målat på sin skolgård är ett utmärkt första steg mot en roligare skolgård.

Här kan du läsa mer om linjemålning: https://www.linjemålning.com

25 Mar 2019