Undvik en vårdnadstvist för barnens skull

En skilsmässa där barn finns inblandade är alltid betydligt känsligare än vad en vanlig skilsmässa är. Speciellt här vid de skilsmässor där friktion och konflikter uppstår och i första hand då dessa konflikter gäller vårdnaden om barnen. Något som tyvärr inte är ovanligt. En vårdnadstvist är något som inträffar då den ena parten stämmer den andre och kräver att den delade vårdnaden ändras till en ensam sådan och detta är något som man ska försöka undvika till varje pris.

Innan vi fortsätter vårt resonemang kring detta så ska vi säga att ensam vårdnad i vissa fall är ett måste. Har exempelvis fadern (eller modern för den delen) grava psykiska problem, är våldsam mot barnen, pedofil eller missbrukare av det grövre slaget så är dennes miljö ingenting där ett barn ska växa upp och i sådana fall så är ensam vårdnad den enda lösningen.

Med detta sagt så återgår vi till en vårdnadstvist och varför man som förälder ska undvika en sådan med tanke på sina barn. Ett barn har svårt att skilja på saker, det har svårt att nyansera bilder och det har lätt för att missförstå. Om vi tar detta vidare så kan en vårdnadstvist där en mamma vill ha ensam vårdnad om ett barn upplevas som det exakt motsatta sett ur barnets egna ögon.

Ensam vårdnad är inte att föredra

Det vill säga; ett barn kan tro att föräldrarna bråkar på grund av barnet och där ingen vill ha det snarare än det motsatta. Det är därför inte ovanligt att en barn som genomlidit en upplösande vårdnadstvist under hela sitt liv bär med sig djupa själsliga ärr där det anklagar sig själv och känner skuld för det inträffade. Som förälder bör man således med tanke på detta försöka lösa situationen om vårdnad genom att ta den hjälp som finns till hands.

Ofta så kan det räcka med att samtala med varandra där en professionell person sitter med – en psykolog, en kurator etc – och försöka lösa den uppkomna situationen och upplägget kring denna. Delad och gemensam vårdnad innebär nämligen inte att man måste dela och disponera barnets tid rakt av. Nej, det fungerar lika bra att välja det upplägg som passar bäst för båda parter. Exempelvis en vecka hos mamma och en helg hos pappa och så vidare.

Det man dessutom ska veta är att det är svårt att få till stånd att få ensam vårdnad och det här beror på att svenska domstolar (där man hamnar vid en långdragen vårdnadstvist) alltid ser ensam vårdnad som den sämsta lösningen. I många fall är en sådan ansökan och stämning bara onödig då utslaget ändå ser likadant ut och detta i form av att man även fortsatt delar vårdnaden om sitt barn.

Det som sker är att man i onödan utsätter detta barn för lidande som det kan bära med sig genom hela livet. Hitta lösningar genom samtal och kompromisser – har man ett barn tillsammans så har man också ett gemensamt ansvar. Läs mer om familjerätt och relaterade frågor.

2 Sep 2017