Umgängesrätt – barnets rätt till båda sina föräldrar

Om du har gått igenom en skilsmässa med en person du har barn med, och om ni skiljts åt som ovänner, vet du hur jobbigt det kan vara att hålla sina upprörda känslor i styr. Ofta kan en tidigare oförrätt, exempelvis otrohet eller att bli hastigt lämnad, sitta kvar hos den förfördelade parten som en vilja att ge igen eller bestraffa den andre.

I värsta fall kan barnen användas som maktmedel i en sådan här konflikt, och därför finns lagar kring umgänget mellan föräldrar och barn, den så kallade föräldrabalken. Umgängesrätten är den del av föräldrabalken som specifikt tar upp barnets rätt till båda sina föräldrar. Enligt umgängesrätten ska ett barn regelbundet träffa den förälder det inte bor med, även om den föräldern inte har någon vårdnad om barnet. Umgängesrätten slår fast att om föräldrarna inte kan komma överens om umgänget med barnen bör de vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Socialtjänsten kan då erbjuda samarbetssamtal och ge förslag på hur man kan lägga upp umgänget utifrån barnets bästa. Kommer föräldrarna fortfarande inte överens ska ärendet avgöras i tingsrätten.

Utredning och dom

Ett ärende om umgängesrätt går upp i tingsrätten om den ena föräldern väljer att väcka talan, dvs ifrågasätta den andra förälderns rätt till umgänge med barnen. Tingsrättens dom ska utgå från barnets bästa och man gör en grundlig bedömning tillsammans med socialtjänsten. I det ingår att tala med barnet och med föräldrarna, i vissa fall även närstående som har insyn i konflikten och kan bedömas som opartiska. Befinns den ena föräldern ha stora samarbetssvårigheter gentemot den andra, kan tingsrätten finna för gott att tilldela den andra föräldern ensam vårdnad, i och med att hen bedöms vara i bättre stånd till att se till att barnets behov av umgänge, umgängesrätt, tillgodoses.

Be om hjälp

Är du i en konflikt med den andra föräldern och anser att han eller hon inte bör ha umgänge med barnen råder vi dig att kontakta en familjerådgivare eller familjejurist. Det kan vara så att dina känslor av aversion mot din före detta partner hindrar dig att se till ditt barns bästa. Men kanske har du rätt i din känsla, i så fall kommer du att få stöd för din åsikt när du fått hjälp att bedöma situationen. Det är oerhört viktigt att du inte medvetet försöker hindra umgänget mellan barnet och den andra föräldern, det kallas umgängessabotage och kan leda till att du blir av med vårdnaden om barnet.

Att övervinna sig själv

När du hamnat i en situation där du vill frånta den andra föräldern umgängesrätt är det bästa du kan göra att försöka ta ett steg tillbaka och se din före detta partner ur ditt barns perspektiv, och ge honom eller henne två roller, dels din före detta som du fortfarande kan vara arg på, och dels som förälder till ditt barn, med vilket hen kan ha en fin och fungerande relation. Detta är naturligtvis inte lätt och oftast behövs hjälp av kloka vänner eller en psykolog. I slutändan är det viktigaste kanske inte sinnesfrid för dig eller den andra, utan för ert barn.

 

5 Oct 2017