Skilsmässa

Juridiskt sorterar skilsmässan under Familjerätten och i likhet med många andra områden inom denna del av Svensk lagstiftning finns många advokater och byråer som specialiserat sig på just skilsmässor. En skilsmässa kan endast ske genom en dom i Tingsrätten, varför ett juridiskt ombud ibland kan vara en bra idé vid en skilsmässa om det uppstår oenighet kring exempelvis bodelning eller vård av barn.

En skilsmässa kan vara uppslitande och psykiskt mycket påfrestande att gå igenom, studier visar att många människor mår dåligt i flera år efteråt. Men det kan också vara ett positivt beslut för båda parter och det går att skiljas som vänner. Viktigast är att man låter processen ta sin tid och att man upprätthåller kommunikationen mellan sig.

Hur går det till?

Det så kallade äktenskapslöftet är i Sverige numera enbart ett symboliskt löfte och har ingen grund i Svensk lag. Att skilja sig i Sverige går, i jämförelse med flera andra länder, relativt snabbt och okomplicerat, såvida parterna samtyckt. Man skickar då in en skilsmässoansökan, eller Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad som blanketten heter, till Tingsrätten. Samtidigt betalar man in ansökningsavgiften, som för närvarande är 900 kronor per person. Även om bara ena parten vill ha skilsmässa brukar tingsrätten godkänna det, dock löper en betänketid på sex månader efter att ansökan kommit in. Betänketid tillämpas också om paret har barn under 16 år som bor hemma, eller om båda parterna begärt det.

Bodelning

Bodelningen innebär att parets alla egendomar, undantaget det som specificerats i äktenskapsförord och räknas som enskild egendom, delas lika mellan parterna. Det kan vara kapital, fastigheter, arv, skulder med mera. Uppstår oenighet kan en juristbyrå med inriktning på familjerätt hjälpa er.

Hur blir det med barnen?

Den allra största delen av skilsmässor där barn är inblandade slutar med delad vårdnad, dvs att föräldrarna kommer överens om att barnet har rätt att fortsätta träffa båda sina föräldrar. I de fall där vårdnaden om barnen går över från delad till ensam är det oftast modern som får vårdnaden. Är föräldrarna överens om att den ena parten ska ha ensam vårdnad om barnen kan man be om det i skilsmässoansökan. Är någon part oense får den föräldern lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. När det gäller vårdnadstvister är det verkligen att rekommendera att man skaffar juridisk hjälp av en byrå specialiserad på familjerätt. Det är en komplicerad process med mycket känslor och det är bäst att låta en professionell person föra ens talan gentemot den andra parten.

Familjerätt

Lagar och regler kring äktenskapsskillnad är en del av familjerätten. Det finns många advokatbyråer som specialiserat sig på familjerätt och gärna hjälper dig om du har några frågor kring skilsmässa eller andra frågor som rör samliv. Även hos kommunen finns specialister som hjälper dig med det du vill ha reda på.

Det finns många juridiska företag som kan hjälpa dig med familjerätt i Stockholm.

30 Sep 2017