Skaffa duktig advokat vid vårdnadstvist

Om du hamnat i en svår situation och inte kommer överens om barnens andra förälder när det kommer till beslut om barnet eller barnen som ni har tillsammans är en advokat bland det allra viktigaste som du bör skaffa dig. En advokat som är duktig kan vara skillnaden mellan att vinna vårdnadstvisten om ditt barn. Förut räckte det med att man helt enkelt var den bästa föräldern och man kanske kunder förlita sig på att domstolarna räknade ut vilken av föräldrarna som bryr sig mest om barnet, tyvärr är det långt ifrån så det ser ut idag.

Barns boende, vårdnad och umgänge är annorlunda

Den störst skillnaden kom under 1990-talet då lagen om barns vårdnad, boende och umgänge ändrades. Innan det dömde man oftast till mammans fördel om två föräldrar tvistade om barnens vårdnad, så ser det inte alls ut längre. Det har hänt många gånger att vårdnaden av et barn har gått till en förälder som är dömd för misshandel, sitter i fängelse och på andra sätt, som man av tradition har sett som riktigt dåligt för ett barn att växa upp med. Vem kan tycka att en misshandlande förälder är bra för sitt barn? Men så ser situationen ut numera. Förklaringen till det ligger i den lag som numera säger att föräldrarna egentligen bör samarbeta kring barnet. Och att lagen har ålagt den förälder som har barnens boende och kanske även vårdnaden att se till så att barnet umgås med den andra föräldern, även om det skulle visa sig att den föräldern utsätter barnet för misshandel eller övergrepp. Detta har gjort att barnet under hela sin uppväxt blir tvungen att umgås och i vissa fall måste bo med en förälder som slår det eller utsätter det för fysiska och sexuella övergrepp.

Inte ens en dom ändrar detta

Det händer då och då att inte ens en dom om dokumenterade misshandelsfall har hindrat domstolar från att döma ett barn att bo och umgås med en förälder som är våldsam. Det har upprört och upprör många vuxna, för att inte prata om den förälder som försöker skydda barnet – och för barnet själv som måste stå ut med en våldsam förälder. Det är mycket farligt för ett barn att behöva växa upp med en sådan förälder. Så, om du som har hamnat i en vårdnadstvist om barn, bör du absolut skaffa dig en duktig advokat som är beredd att slåss för sitt barns rätt att slippa växa upp med en våldsam förälder.

12 Apr 2019