Ny ventilation ger bättre förutsättningar för skolbarn i Stockholm

Att det finns ett uttryck som innebär att man ska gå ut i den friska luften kommer inte av någon slump; tvärtom – ser man till hur mycket friskt luft påverkar oss människor och vår koncentrationsförmåga i en positiv riktning så kan man också dra klara paralleller till våra arbeten eller till de skolor och dagis där vi har våra barn. För – hur ser det egentligen ut på din arbetsplats gällande tillförseln av frisk och fräsch luft?

Förmodligen så kunde den vara bättre. Många arbetsplatser i allmänhet och skolor i synnerhet har nämligen äldre, direkt undermålig installerad och det här är en betydligt allvarligare fråga än vad man kan tro. Varför? Jo, om vi tar en vanlig skola i Täby som exempel och räknar upp några punkter som kan komma ur en dåligt ventilation så kan de se ut enligt följande:

Sämre resultat.

Vår koncentrationsförmåga påverkas – särskilt för barn – negativt om luften står stilla. För denna skolklass i Täby kan detta visa sig allt tydligare ju längre dagen lider. Från att ha en lugn, harmoniskt stämning vid morgonen så stegras denna alltmer ju längre dagen lider och är vid slutet närmast outhärdlig med bråk, hög ljudvolym och skrik som följd. Ingen rolig miljö att vistas i – vare sig för eleverna i fråga eller för den lärare som arbetar. Frisk och fräsch luft genom ny ventilation skulle verkligen kunna göra skillnad i ett sådant läge och resultaten och inlärningen skulle med all sannolikhet bli betydligt bättre.

Allergier och astma.

Det talas om att så mycket som 40% av alla barn lider av olika allergier och astma och här spelar ventilation en större roll än vad man kan tro. Undermålig ventilation kan leda till fuktskador som i sin tur kan leda till mögel – mögel som är farligt för barn att vistas i och som – tyvärr – inte alls är ovanligt sett till skolor i- och kring Stockholm. Här kan många av dessa allergier komma att stoppas genom en översikt av den nuvarande ventilation som finns installerad.

Arbetsmiljö.

Här ser vi ur lärarens perspektiv – en yrkesgrupp som ständigt lämnar rapporter kring det ohållbara på sina arbetsplatser. Det är just den höga ljudvolymen som ofta nämns i samband med dessa och här spelar naturligtvis inte dålig ventilation i sig den stora rollen. En sådan är dock i allra högsta grad delaktig och i kombination med de ständigt växande klasserna i Stockholmsområdet så finns ett klart samband. För att ge våra lärare bättre förutsättningar att göra sina viktiga jobb så krävs det krafttag och ventilation är – helt enkelt – en sak som måste ses över i våra svenska skolor.

Om ni vill ha hjälp med att få bättre luft, kontakta ett ventilationsföretag.

28 Jul 2017