När du önskar bättre lås på fönster

Ibland läser man om förskräckliga nyheter om barn som har ramlat ut genom fönster. Ibland kan barn vara lite för uppfinningsrika för sitt eget bästa. Och barn föds nyfikna, vilket är tur, för annars lär de sig ju ingenting. Nyfikenheten gör att de utforskar allt i sin omgivning och lär känna den på så sätt. Det första som de lär känna är det egna hemmet.

Nyfikenheten gör också att de pillar på allt. De måste ju det, för att förstå vad som finns i deras omedelbara närhet. Hur fungerar en spis? Vad är fönster? Hur fungerar de? Och barn har ju ingen uppfattning om djup, avstånd eller mått. För dem är tillvaron platt. Först när de har ramlat några gånger och hört muggen eller nappen dunsa i golvet kan du förstå avstånd.

Kvickt nog får de upp fönster

Märkligt nog får de snabbt upp ett fönster. Barn iakttar vuxna hela tiden. De härmar dem för att lära sig samma språk som föräldrarna talar. De gör samma saker som vi gör. De ser hur vi öppnar och stänger fönster och de blir nyfikna och vill testa om även de kan göra det. De förstår ju inte vilken fara de utsätter sig själva för genom att öppna ett fönster. Och det går så snabbt, rätt som det händer, har de lyckats få upp fönstret och det handlar om sekunder innan de ramlar ur det. Dessutom är små barns huvuden så stora, att de ofta ramlar med huvudet före.

Då är det bättre med låssäkra fönster

Det finns särskilda lås för fönster som gör det omöjligt för små barn att få upp låsarnordningarna på fönster. Tar man kontakt med en låssmed så kan de komma och installera sådana lås på fönster som gör det möjligt att barnen absolut inte får upp sådana fönster och som förälder vet man att man inte behöver oroa sig. Möjligtvis kan barnen få upp själva fönstret, men aldrig så mycket så att barnen kan ramla ut genom det. Oftast krävs det en tvåhandsfattning för att kunna öppna fönstret på vid gavel och de flesta små barn förstår sig inte på en sådan tvåhandsfattning och lyckas därför inte få upp fönstret så att de har chansen att ramla ut genom det.

Finns låssmed i Järfälla

Det finns låssmed i Järfälla som man kan anlita, om det nu skulle vara så att man bor där och behöver en sådan låssmed, som förstår sig på barnsäkra dörrar och fönster. Här kan du läsa mer om lås på fönster på: https://www.låssmedjärfälla.se

10 Jan 2020