Hur ser ventilationen ut på dina barns skola?

Det finns ett problem som ligger i att man underskattar betydelsen av trivsel och miljö då man talar om skolan. Det många fokuserar på då det kommer till de sjunkande skolresultatet är att eleverna blivit mindre fokuserade, att klasserna blivit större, att lärarna har för mycket att göra – onödig planering etc – och att exempelvis skolans betydelse kommit att minska. Det senare innebär att föräldrarna inte längre påpekar att skolan är viktig på samma sätt som man kanske gjorde förr om åren.

Relevanta åsikter såklart – att skolresultaten sjunker är oroväckande och här måste man vända på varenda sten för att komma till bukt med problematiken. En lite bortglömd och ovänd sten i det här sammanhanget handlar, enligt oss, alltså om trivsel i allmänhet och miljön i synnerhet.

För: hur ser det egentligen ut i dagens skolor? Vi kan ge ett typiskt exempel på hur vi tänker och vi säger att det handlar om en större skola i Malmö. I en specifik klass i denna skola i Malmö så kan man se att koncentrationsnivån sjunker ju längre dagarna går. Eleverna blir stökigare, de skriker, de blir trötta och lärarna orkar inte ta tag i problemet. Det man pekar på är att barn, så att säga, är barn – de har sämre koncentrationsförmåga och det finns hormoner i omlopp.

Vi anser att man gömmer sig bakom det riktiga problemet – nämligen hur miljön ser ut. Sant är nämligen att många skolor har stora problem med ventilationen och att man skulle få väldigt stor effekt om man tog tag i detta.

Bättre ventilation ger bättre resultat

Skulle denna specifika skola i Malmö kontakta ett företag inom VVS för att förbättra ventilationen så skulle A) eleverna kunna få energi genom den fräscha, cirkulerande luften B) hålla koncentrationen under en hel dag och C) slippa sjukdomar. Det senare är ytterligare en anledning till varför VVS och ventilation är så viktig i skolor: man ska helt enkelt inte riskera sin egen hälsa genom dålig luft.

Visst; vi ska här säga att vi i Sverige tvingas till kontakter med företag inom VVS tack vare OVK – obligatorisk ventilationskontroll – men vi anser att detta i många fall inte hjälper. Då det kommer till skolan och farorna som en utebliven kontakt med företag inom VVS kan föra med sig så kan man helt enkelt inte chansa på att OVK ska lösa problemet. Som sagt, den oroväckande trenden inom skolan och de sjunkande resultaten måste brytas. Att vända på varenda sten innebär även att man ser över frågor som rör VVS – i synnerhet då den mittersta bokstaven i form av ventilation.

Vill du läsa mer om hur ventilationen kan förbättras? Kika här: www.vvsmalmö.biz

17 Oct 2017