Hur påverkas barn av en vårdnadstvist?

Hur påverkas barn av en vårdnadstvist? I samband med en skilsmässa så kan de båda vårdnadshavarna av barnen ha svårt att hitta rätt väg att kommunicera. Det kan innebära att man har svårt att komma överens om allt från var barnen ska bo, vilken skola de ska gå i och under vilka tider respektive vårdnadshavare ska umgås och ta hand om barnen. Detta kan leda till en infekterad vårdnadstvist. Hur påverkar en sådan barnen egentligen?

Det man kan addera till det vi ovan beskrivit är att många vårdnadstvister även innehåller en hel del känslor som i sin tur står i vägen för ett rationellt tänkande. Man tänker på sig själv i första hand och har man exempelvis blivit sviken, bedragen eller på något sätt känt sig illa behandlad i samband med skilsmässan så kan dessa känslor användas som bränsle. Man vill straffa den andra vårdnadshavaren - och barnen blir ett lämpligt vapen att göra det med. Många vårdnadstvister skulle kunna undvikas om föräldrarna började tänka mer på sina barn och mindre på sig själva. Ensam vårdnad är inte alltid den bästa lösningen.

Att tänka mer på barnen innebär nämligen ofta följande: att man löser tvisten innan den når domstol och att man deltar i de samarbetssamtal som varje kommun i Sverige, enligt lag, måste erbjuda. Man kan hitta konstruktiva lösningar gällande barnens boende, man kan hitta bättre vägar till kommunikation och man kan lösa de flesta konflikter med tiden. En vårdnadstvist ska ses som den absolut sista utvägen.

Barnen påverkas negativt av en vårdnadstvist

Nästan all forskning pekar nämligen på att barn far illa i samband med att föräldrarna inleder en vårdnadstvist. Det finns studier som visar att barn vars föräldrar haft en lång, utdragen vårdnadstvist utvecklar en egen problematik - både för stunden och på längre sikt. Man kan ha problem med skolan, man kan utveckla beteendeproblematik och man kan utveckla både oro och ångest. Även utåtagerande problem som bråkighet är ett vanligt problem.

Stress och problem att hantera sådan är även det något som barn i vårdnadstvister kan drabbas av - och inte sällan så är det något som följer dem genom hela livet. På det stora hela så handlar det om risker för livslånga själsliga ärr som kan vara oerhört svåra att läka.

Rätten ser till barnens bästa

Att inleda en vårdnadstvist som en följd av samarbetsproblem är ofta en vansklig väg att gå. Man strider om dem man älskar mest - men i själva verket så är det barnen som tar skada av det som sker. Det är värt att tänka på. Varför är ensam vårdnad den bästa vägen för just dig och ditt barn? Varför fungerar inte gemensam vårdnad även fortsatt? För barnens skull så tål dessa frågor att ställas både en och två gånger.

Man bör även tänka på att domstolen alltid ser till barnens bästa. Vi har antagit barnkonventionen som lag och med barnens bästa menas att det är bäst att barn har kontakt med båda sina föräldrar. Det innebär också att det inte alltid finns en glasklar utgång i samband med en vårdnadstvist. Domstolen har som ingångsvärde att gemensam vårdnad är bäst för barnen.

Det måste till uppenbara skäl till varför en förälder ska anses som en olämplig vårdnadshavare och varför den andre ska ha ensam vårdnad. Vilket givetvis också finns och där man exempelvis kan nämna våld, psykisk sjukdom av en grövre kaliber, missbruk och kriminalitet. I sådana lägen är en vårdnadstvist lätt att förstå och ett måste att inleda. De andra, som beror på samarbetsproblem, är, i många fall, inte alls lika enkla att förstå. Där finns andra vägar att gå. För barnens skull.

7 Sep 2021