Hur mår egentligen mitt barn?

Frågan i rubriken är något som alla föräldrar någon gång ställt sig själva. I detta ligger en naturligt oro och omtanke och man kan i många fall analysera lite för mycket. Ett barn som sitter tyst kan vara för tyst, ett lekande barn kan vara för högljutt, ett blygt barn kan vara för introvert...

Funderingar som kan skapa en ökad oro och som kan få en förälder att tvivla på sig själv och – framförallt – bli rädd för att något är fel på barnet i fråga. Det kan vara bra att vända sig till någon om man upplever att denna oro blir för stark och vår rekommendation är att man kontaktar en barnpsykolog och beskriver hur man känner.

En kontakt med en barnpsykolog brukar alltid ta bort en del oro och få en förälder att inse att det ofta är något normalt i utvecklingen som sker. Skulle det visa sig att det finns något problem så kan den barnpsykolog man anlitat och besöker ofta bistå och hjälpa till att hitta lösningar för just den situationen.

En barnpsykolog lyssnar på er

Samtalet och någon som lyssnar; det är något som kommit att försvinna i en större omfattning i vårt samhälle. Vi ska hinna med allt, vi är ständigt uppkopplade och vi jobbar mer än vad vi gjorde förr. Därtill ska adderas en stress och en press utifrån där sociala medier ofta är en bov i dramat; man ser perfekta familjer överallt och man kan i och med detta börja känna sig som en sämre förälder. Något som inte stämmer och där man ofta behöver nå denna insikt genom professionell hjälp.

Det vi menar här är att även föräldrar och familjer som inte upplever något egentligt fel på sitt barn kan dra nytta av en barnpsykolog; helt enkelt för att få en fristad för samtal och för att beskriva hur man upplever sin vardag. Genom att man lyssnar på varandra – med ett högt tak och där inga ämnen är för stora eller för små – så kan en familj hos en barnpsykolog nå en större insikt och en bättre förståelse om- och för varandra.

Det är lätt att man fokuserar på fel saker och glömmer de varma värden som egentligen är det som allting handlar om. Med detta menar vi att om ingen säger något så tar alla för givet att allt är bra och till slut så kan bägaren rinna över. Regelbundna besök hos en barnpsykolog kan få många familjer att fungera bättre och det är en hjälp som man verkligen ska överväga.

Mer information och stöd finns att hitta här: http://www.barnpsykolog.nu/.

18 Nov 2016