Hämnas inte vid en skilsmässa

Det finns några detaljer som man måste sköta om man står inför en skilsmässa. Att skiljas är i dagsläget ingenting som folk uppfattar som något häpnadsväckande i sig; visst – en skilsmässa är alltid tråkig men det är numera ingenting som skapar några större rubriker. Det viktiga med en skilsmässa är att – hur jobbigt det än må vara – försöka lösa denna så civiliserat som möjligt och inte försöka straffa den andre partnern.

Om vi börjar med en typisk sådan sak så sker denna då man ska dela upp bohaget vid en skilsmässa – en så kallad bodelning – och där den ene partnern vägrar att gå med på den andres krav. Här menar vi att gifta par ofta – innerst inne – har stor koll på vad som d köpt gemensamt, hur mycket detta kostat och vad man bör ha rätt till egentligen. Bråk vid en bodelning är således ett typisk sätt att försöka skada sin forne partner och detta är något som verkligen får anses som direkt onödigt. Varför försöker man då skada sin förre partner i samband med en skilsmässa?

Ja, här blir ju svaret ganska enkelt att ge. Man vill helt enkelt skada sin partner då man själv upplevt att man blivit sårad; anledningen till att skilsmässa äger rum innebär ju ofta ett svek av något slag, stora känslor och där hämnden kommer naturligt – på ett eller annat sätt. Något som leder till ett värre sätt att söka hämnd vid en skilsmässa än att bråka om tillgångar vid bodelningen; nämligen att använda barnen som ett slags slagträ och ansöka om ensam vårdnad. Söker man om ensam vårdnad utan annat syfte än att skada din forne partner så är detta förkastligt då det främst drabbar just barnen. Ensam vårdnad innebär nämligen att barnen måste uppleva en uppslitande vårdnadstvist där föräldrarna bråkar och det är här lätt att barnen i fråga känner skuld och får med sig livslånga ärr.

Visst; att ansöka om ensam vårdnad om barnen kan komma ur andra anledningar också och dessa bortser vi ifrån här. Om en förälder är kriminell, pedofil eller psykiskt störd så måste ju en ansökan om ensam vårdnad lämnas in och det är således inte dessa typer vi menar här. Vi talar om de ansökningar om ensam vårdnad som kommer av hämndbegär och som sker i syfte att skada – det är de som måste upphöra och försvinna.

Samtal är nyckeln till en bättre skilsmässa

För att nå nivån där man lägger sin egna personliga prestige och tanken på hämnd åt sidan vid en skilsmässa måste man ha någon att samtala med. Gärna här i form av professionell hjälp av en psykolog, en terapeut eller en kurator. Genom att ventilera hur man upplever skilsmässan, tala om hur man känner och verkligen få chansen att berätta sin historia brukar underlätta och möjliggöra en klarare syn på saken. Har man dessutom barn så blir detta ännu viktigare och här msåte även de involveras i samtalen – förklara alltid att det aldrig är deras fel. Där har vi nycklarna till kunna sköta en skilsmässa på ett civiliserat sätt.

17 Jul 2017