Gemensam framför ensam vårdnad

Från Sveriges sida så ser man alltid att barnens bästa vid en skilsmässa ligger i en fortsatt gemensam vårdnad och en god kontakt med båda föräldrarna; även om denna sker i två separata hem istället för under samma tak. Ensam vårdnad är av den anledningen ganska svårt att få till stånd vid en skilsmässa och om inga klara anledningar och skäl finns – våldsamheter, missbruk, pedofili, incest, grava psykiska – så har man således ganska svårt att vinna en vårdnadstvist.

En vårdnadstvist innebär – kortfattat – att den ena föräldern vid en skilsmässa stämmer den andre, ansöker om ensam vårdnad och där den stämde motsätter sig detta.

Något som också är en sund grundtanke och ensam vårdnad ska också bara tilldömas om det föreligger sådana anledningar som ovan och här skulle många uppslitande vårdnadstvister kunna undvikas om föräldrarna i fråga insåg detta. Det vi menar här är att det alltid vid en vårdnadstvist är en part som kommer till skada och detta i form av dem/den som det hela handlar om: barnen.

Barnen är de som tar skada om en vårdnadstvist inleds och där gör detta av fel skäl; om en pappa har inlett ett förhållande med en ny kvinna och vill skiljas så innebär detta inte per definition att han är en dålig pappa. Han är uppenbart en dålig make; men det säger ingenting om hur pass lämplig han är att ta hand om de gemensamma barnen och här menar vi att många av de ansökningar som sker gällande ensam vårdnad har felaktiga skäl bakom sig – likt det ovan.

Lös de onödiga tvisterna genom samtal

Som förälder så måste man vid en skilsmässa sätta sina barn i det främsta rummet och man måste se till deras bästa; även om man blivit sviken och känner hämndbegär så ska man inte använda sina barn som ett vapen i ett sista försök att straffa den forne partnern, ansöka om ensam vårdnad och inleda en känslomässig prövning i form av en vårdnadstvist. Ett barn har en hjärna som ännu inte är fullt utvecklad och en skilsmässa i sig är tufft nog; tillkommer en vårdnadstvist så kommer prövningen att bli än större och det kommer att sätta djupa spår i barnet – spår i form av ärr som sitter kvar livet ut.

Visst: det kan kännas tufft att bli sviken och att bli lämnad av den som man tänkt sig att spendera livet tillsammans med. Men, har man skaffat ett barn tillsammans så är också ansvaret delat om detta och ensam vårdnad ska således bara övervägas om miljön hos den andre är direkt skadlig för barnet i fråga. Märk väl – vi menar alltså inte de fall vi nämnde ovan där kriminalitet och andra saker förekommer; där måste ensam vårdnad tilldelas så fort som möjligt; vi menar de fall där svartsjuka, hämnd och personliga vendettor ligger bakom en ansökan om ensam vårdnad är de som måste försvinna.

Att här anmäla sig till ett samarbetssamtal ( ett samtal med exempelvis en psykolog och med sitt ombud; något som enligt lag varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda vid en vårdnadstvist) tillsammans med sin forne partner, i lugn och ro diskutera fram en lösning och dra tillbaka stämningen innan fallet tas upp i Tingsrätten är ofta den lösning som är bäst. Man hinner inse vad det hela handlar om och detta i form av framtiden för sina barn.

14 Sep 2017