Finns det lyckliga skilsmässor?

En skilsmässa brukar vara svår för alla parter. Ibland talas det om ”lyckliga skilsmässor”, men det förekommer mycket sällan, om någonsin, egentligen. Vid en skilsmässa är det viktigt att komma överens om hur egendom som man har ägt tillsammans ska delas mellan de tidigare äkta makarna. Annars kan det blir en uppslitande tvist, det kan göra det svårt för alla inblandade, liksom för barn om det finns sådana. Särskilt, om det finns barn som tvingas genomgå en skilsmässa. Det i sig är nog för att det ska vara svårt för ett barn. Då kan det bli ännu värre om föräldrarna dessutom bråkar om materiella saker. Det sliter på relationen mellan två föräldrar som måste kunna samarbeta senare för barnets, eller barnens skull. Det är väldigt onödigt. Då är det bättre att redan i ett tidigt skede i konflikten ta kontakt med en jurist som kan vägleda och informera om vad som gäller i tvist om vid en bodelning. 

Äktenskap underlättar vid en skilsmässa

Egentligen är en skilsmässa mycket lättare att genomföra om paret har varit gifta med varandra, än om de enbart har varit sambopar. Vid en skilsmässa har man inte självklart rätt till hälften av de gemensamma ägodelarna, enbart om man kan bevisa att de gemensamma sakerna; som bostad, bil och fastigheter köptes in för det gemensamma boendets skull.

En skilsmässa är vanligtvis svår för barn att hantera. Hela deras tillvaro kan rämna. För vuxna är det en svår sak, men i och med att man som vuxen har lärt sig många saker och själv varit med om många olika situationer är det lättare att hantera. Ett barn har ingen erfarenhet att falla tillbaka på. För dem är tryggheten viktigast och att ha sina föräldrar nära sig. Så länge de har den människa som de känner sig trygga med, nära sig, spelar de yttre omständigheterna inte så stor roll. Därför är det mycket viktigt att föräldrarna kan komma överens för att barnet inte ska ta skada vid en skilsmässa. Att i det skedet tvista om hur man ska dela på det gemensamma huset, bilen, båten, eller vad det nu kan handla om, är ingen bra lösning.

Vad kan en jurist göra?

En jurist kan ofta medla i situationen som föräldrarna inte klarar av att lösa på egen hand. Juristen är den som kan vägleda om vad båda parter har rätt till, hur man kan genomföra en bodelning så att den går rätt till och så att båda parter får det de har rätt till. Blir man trots det inte överens, kan man alltså stämma den andra i en rättegång. Det är väldigt kostsamt, både för en själv och för samhället. Ofta vill rätterna (tingsrätt och hovrätt) att man ska komma överens och kan ha förhandlingar innan man tar det till rätten, även en rättegång kan föregås av en förhandling för att pröva om det trots allt går att komma överens. Om inte blir det en offentlig rättegång, där en domare kan komma att döma mellan parterna. Då är det viktigt att komma in med bevis på det man anser är felaktigt.

10 Apr 2018