Ensam vårdnad kan vara det bästa för dina barn

Ensam vårdnad är inte helt lätt att driva igenom i dagens svenska familjerätt. Men det kan behövas, särskilt när det är missbruk eller misshandel inblandat.

En skilsmässa kan vara en uppslitande erfarenhet. Särskilt om det finns barn med i bilden. Och särskilt om du bedömer den andre föräldern som olämplig vårdnadshavare. Om du vill lyckas med att få igenom ensam vårdnad kan du behöva en hel del hjälp från en kompetent jurist.

I Sverige är ensam vårdnad inte det allra vanligaste förhållningssättet till barn efter en skilsmässa, men är i vissa fall helt nödvändigt. Det kan till exempel handla om misshandel eller missbruk hos den andre föräldern. Ändå kan det vara svårt att driva igenom utan hjälp. En bra familjerättsadvokat kan erbjuda dig den hjälpen.

Ensam vårdnad i de fall det krävs

Du som söker ensam vårdnad kommer behöva motivera och bevisa varför detta är det bästa för barnet. I alla fall om den andre föräldern motsätter sig uppdelningen. Ofta anses dessutom barnens rätt till båda sina föräldrar vara en närmast okränkbar rättighet, även om en av föräldrarna brister i ansvar och lämplighet.

Den svenska familjerätten är alltså en svår värld att navigera i. Och med tanke på hur mycket det är som står på spel, är det säkert lätt att se att du behöver kontakta en advokat för att kunna ta dig fram på rätt sätt. Förhoppningsvis ända fram till den enskilda vårdnad du anser är det bästa för dina barn

19 Jul 2022