En vårdnadstvist kan inledas efter skilsmässa

De allra flesta skilsmässor i Sverige slutar – efter omständigheterna – lyckligt och detta i form av man faktiskt kommer överens om vem som ska bo kvar, vem som ska ha vad, hur mycket den andre ska betala för att köpa ut den andre samt där man delar upp tillgångar och skulder utan något bråk. Det handlar trots allt om att man skiljer sig från en person som man uppenbarligen någon gång har älskat och då man förmodligen även fortsatt kommer att ha kontakt med denne – gemensamma vänner etc -  så agerar man, helt enkelt, vuxet.  Att kärleken tar slut, att den plötsligt uppstår någon annanstans eller att man växer ifrån varandra behöver inte på något sätt innebära att man inte kan respektera varandra även som skilda.

Dock så finns det naturligtvis även skilsmässor som inte slutar på samma sätt och där stora konflikter uppstår. Konflikter som ibland inte bara sträcker sig till materiella ting utan som kan involvera barnen och där en part stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad. Motsätter sig denne – något som är det vanliga – så har man här inlett en vårdnadstvist.

Det man ska göra här är att skilja på en vårdnadstvist och en vårdnadstvist. Vissa är nämligen absolut nödvändiga och om en förälder på ett uppenbart visat sig avar oförmögen och olämplig att ta hand om barnen så måste också en vårdnadstvist äga rum. Finns det missbruk, förekommer det våldsamheter, grav psykisk sjukdom, pedofili eller incest – ja, då är det av uppenbara skäl en olämplig miljö för barn att vistas i.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Dock – och här tittar vi på andra anledningar till varför en vårdnadstvist äger rum – så ska man veta att det handlar om en lång process innan det fälls ett avgörande. Innan det ens når Tingsrätten så blir man först erbjuden ett så kallat samarbetssamtal av kommunen man bor i – något den enligt lag är tvungen att göra – och där man tillsammans med sitt ombud, sin forne partner och dennes ombud samt representanter från kommunens familjerätt får försöka hitta en lösning.

Samarbetssamtal kan ske i flera omgångar och har visat sig vara ytterst effektiva. I många fall så har nämligen paret kört fast, man ser saker med skygglappar på och man kan inte hitta andra lösningar än att man ensam ska ha vårdnad om sina barn. Ett samarbetssamtal kan hjälpa sett till att bryta dessa tankar och istället hitta alternativa lösningar – exempelvis där barnen bor varannan helg hos pappan, eller veckovis hos densamma – och där man även fortsatt har gemensam vårdnad. Skillnaden är att barnen har två olika hem istället för ett. En vårdnadstvist kan således lösas innan den går så långt som till Tingsrätten och samarbetssamtal är i många fall lösningen.

29 Aug 2017