Bor du i Göteborg och är i en vårdnadstvist?

Om du bor i Göteborg och befinner dig mitt i en vårdnadstvist, behöver du säkerligen en duktig advokat. En duktig advokat är en jurist och advokat som kan den juridiska biten och som kan ta fram alla bevis som talar för att det antingen ska bli en gemensam eller en enskild vårdnad. Lagen säger också att om det finns uppenbara samarbetssvårigheter ska det vara enskild vårdnad om barnet. Det finns ju särskilda skäl när det kan vara uppenbara samarbetssvårigheter, och det kan vara om den ena föräldern använder sig av våld. Att den ena föräldern ger sig på barnet, med våld eller övergrepp. Sådant ger definitivt samarbetssvårigheter.

Lagen kräver att föräldrar ska samarbeta

Det som gör det extra svårt när det kommer till konflikter mellan föräldrar om barn, är att den kräver att de själva ska komma överens. Och kan de inte komma överens, finns det egentligen ingen hjälp att få för att lösa konflikten mellan föräldrar som inte kan lösa det på egen hand. Det är många tvister som går till domstol, som egentligen borde lösas på annat sätt, berättar en del advokater som har arbetat med vårdnads- och umgängestvister. Problemet är att det inte finns det stödet i samhället. Barn och familjer skulle behöva mycket mera psykologiskt och socialt stöd, som idag inte finns. 

Duktig advokat är viktigast

Att få tag i en duktig advokat är bland det viktigaste om man vill att det ska bli bra för barnet. Det är inte alla advokater som varken kan juridiken kring ett barn, eller som tänker på det som är bäst för barnet. För att få tag i en sådan advokat, går det inte att googla en sådan advokat, utan man bör fråga sig runt, fråga intresseorganisationer eller till och med andra advokater om de känner till någon duktig advokat som är bra på vårdnadstvister. Advokater är duktiga på att hålla koll på andra advokater. Som förälder bör man ju också ha det fokuset, att det ska bli så bra för barnet som det bara är möjligt.

Alla är inte bra för barn

I den bästa av världar skulle alla föräldrar vara bra för sina barn. Tyvärr lever vi inte i den bästa av världar. De allra flesta föräldrar är bra för sin barn och klarar av att tänka på sina barns främsta, hela tiden, men alla föräldrar är tyvärr inte sådana. Därför bör en advokat ha som sin främsta uppgift att barns bästa tas till vara. Läs mer här om du bor i Göteborg och befinner dig mitt i en vårdnadstvist i Göteborg.

25 Jul 2019