Barn kan få svårt sova under en skilsmässa

Barn som är med om stora omvälvande saker, kan periodvis få svårt att sova. Inte så konstigt. Sömnlöshet drabbar ju även vanliga vuxna, som ändå har levt ett tag och säkert varit med om en och annan förändring i sitt liv – och som i normala fall – har erfarenhet av att det slutar bra, även om man till en början inte vet hur förändringen ska sluta. Det är ju en del av livet; att det förändras. Man växer upp och slutar vara barn, man blir tonåring och till slut vuxen. Förändringen att växa upp brukar vara positiv.

En skilsmässa är en stor förändring

Ett barn som är med om att föräldrar skiljs åt, är en ganska stor förändring. Ibland kan ju skilsmässan innebära att barnet flyttar, och att åtminstone den ena av dem flyttar till en ny bostad. Ett barn kan inte se vad konsekvenserna ska bli av skilsmässan, om de är bra eller dåliga, om det innebär bra eller dåliga saker. Då är det väldigt viktigt att den som är vuxen kan garantera och inge barnet trygghet att förändringen kommer att bli bra för barnet. En skilsmässa är en ganska stor förändring. Även för ett barn, och det är ju ett beslut som inte barnet har tagit.

Normala föräldrar ljuger inte om våld och misshandel

Är det normala föräldrar, som inte har mentala problem, är kriminella eller har personlighetsstörningar, brukar man kunna komma överens. De allra flesta har inga problem att komma överens. De flesta föräldrar har möjlighet att stå över konflikter, även om de kommer ur otrohet, eller andra svek. Det allra flesta problem kommer oftast i situationer där den ena (eller båda) föräldern har mentala problem, har en personlighetsstörning (psykopatisk, sociopatisk eller narcissistisk personlighetsstörning), är kriminell eller har något annat stort problem. Den förälder som påstår att den andra föräldern har något av detta måste kunna bevisa att den andra föräldern lider av mentala problem, är kriminell eller personlighetsstörd. Och hur gör man det? Det är nästan så gott som omöjligt att bevisa en sådan sak.

Rådgör med en bra advokat

Om du som förälder brottas med något av detta bör du ta kontakt med en advokat som är erfaren i dessa frågor. Att inte rådfråga om den juridiska aspekten i en skilsmässa är inte att rekommendera. Om du är mån om att skydda dina barn, måste du läsa dig in på juridiska möjligheter att skydda barnet och ta hjälp från erfarna människor.

2 Mar 2018