Även barn behöver personliga assistenter!

Det är lätt att glömma bort barnen i den diskussion om personliga assistenter som har förekommit i massmedierna den senaste tiden. Barn har ju av naturen svårt att göra sin röst hörd, eftersom de just är barn. Om inte de vuxna för barnets talan är det ingen som gör det. Därför är det viktigt för alla som är vuxna att göra just det. Barn, alla barn, även handikappade barn, har rätt till ett fullgott liv. Om de har ett handikapp som gör det omöjligt att komma ut, kunna lära sig simma, rida, leka i sanden, känna vårvindarna leka i ens hår, eller lyssna till fåglarnas kvitter en sen vårkväll, då måste barnen få den handikapps assistans som de har rätt till.

Man kan inte belasta föräldrarna

Föräldrar till handikappade barn, har tillräckligt med arbete med barnet – och kan inte belastas med att inte hinna erbjuda barn med handikapp en meningsfull fritid. Vi kan inte förvänta oss att föräldrar som har ett handikappat barn, ska sluta sina arbeten för att på heltid ägna sin tid åt det handikappade barnet. Det är för mycket begärt.

Alltför många föräldrar håller näsan, bildligt talat över vattenytan, med de uppgifter  som de redan som föräldrar har till ett handikappat barn. De behöver inte ännu fler uppgifter genom att ansvara för att deras barn ska få den stimulans som de behöver efter skola och förskola. Det är ofta som de behöver avlastas i stället för att belastas med fler saker att ordna för barnen. Därför behöver föräldrar OCH barn en personlig assistans som kan avlasta dem och ge möjligheten till en meningsfull fritid även för handikappade barn.

Barnen behöver få hjälp till en meningsfull fritid

Trots det är det många barn som blir alldeles för isolerade för vad som är bra för deras mentala och psykiska hälsa och utveckling. Många fler än vad som är fallet just nu, har stora behov av att få en fritid som ger dem möjligheten att utvecklas, växa, kräva på nya saker, och som utmanar dem att träna så mycket de bara kan, trots sitt handikapp.

Bor man i Stockholm har man lättare att hitta personliga assistenter som har möjlighet att ta på sig uppdrag som kan ge föräldrarna avlastning än på landsbygden. Orättvist? Ja det kan man tycka, men det  är i storstäderna som arbetena finns och det är här som kunderna är som flest. Söker du en personlig assistent som kan arbeta i Stockholm kan du läsa denna sajt.

6 Apr 2018