Är hemstädning säker i Malmö?

Efterfrågan för hemstädning har ökat. något som kan förklaras av olika skäl varav några ser ut som följer:

Mindre tid:

Idag så ser familjer ofta ut som följer – två stycken vuxna som båda arbetar heltid, två- eller tre barn i varierande åldrar som samtliga går i skola eller i förskola samt har en massa aktiviteter som de behöver köras till- och hämtas från.

Föräldrarna har även de – utöver sina heltidsjobb – saker att göra; träna, träffa vänner, laga mat, handla och så vidare. Därtill så är även pendling mellan hem och arbete något som slukar tid – speciellt för familjer i större städer som exempelvis Malmö. Hemstädning blir nödvändigt här av den enkla anledningen att en sådan – veckovis – eller månadsvis – underlättar och gör vardagen enklare. Förr så kanske kvinnan var hemma medan mannen arbetade; idag har vi ett bättre, mer jämställt samhälle som gör att vi kanske måste ta mer hjälp än vad vi gjorde förr. En naturlig förklaring till varför en vanlig familj i Malmö idag använder sig av hemstädning.

Rut-avdraget: 

Att man idag kan dra av 50 procent av den totala arbetskostnaden för hemstädning är en viktig förklaring till varför fler väljer denna lösning idag. Hemstädning – och andra hushållsnära tjänster – är, helt enkelt mer prisvärt idag än vad som förr var fallet.

Där är två starka skäl – och förklaringar till varför fler väljer professionell hemstädning. Frågan är egentligen lite felställd, enligt oss. varför ska ersättas av vilken; som i frågan – vilken städfirma väljer du för din hemstädning i Malmö?

Det som nämligen visat sig är följande: alla städföretag håller inte samma kvalitet. Långt därifrån, tyvärr.

Tips på hur du hittar rätt städföretag

I och med att RUT-avdraget såg dagens ljus så ökade efterfrågan för hemstädning och denna ökade efterfrågan skapade i sin tur fler företag i städbranschen. Det är på det stora hela bra – men på samma sätt som skett inom byggbranschen så finns det rötägg som inte alls sköter sina åtaganden på det sätt man som kund önskar och förtjänar. ROT-avdraget och RUT-avdraget hänger ihop även där. Hur ska man då tänka för att hitta en pålitlig partner för sin hemstädning? Vi tänkte rada upp några tips kring detta:

    • Hur länge har företaget funnits? Hur många anställda har man och - framförallt: hur ser personalomsättningen ut? Välj ett städföretag som erbjuder kollektivavtal och som i övrigt erbjuder sina anställda schyssta villkor. Huruvida de anställda väljer att stanna eller söka sig till andra städföretag ger en bra fingervisning om detta. Hellre ett mindre städföretag i Malmö där samma personalstyrka finns år efter år än en större städfirma där man hela tiden byter personal.
    • Dina villkor hemstädning ska ske efter hur du vill ha det. Se till att få en provstädning inbokad så att du kan avgöra vilken kvalitet företaget håller. Se även till att den anpassas efter dina önskemål – finns det något rum som behöver extra omsorg, finns det någon yta som inte får beträdas och så vidare?
    • Referenser En viktig punkt. Se till att kontakta befintliga kunder som använder sig av företaget i fråga. Hör dig för om de är nöjda och om det finns någonting som de kanske skulle vilja ändra. Finns det inga referenser att ringa så anser vi att det talar sitt tydliga språk. Det städföretaget i Malmö har förmodligen någonting att dölja.
21 Mar 2018